MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021

Ang Laban ng Masa, isang malawak na koalisyon ng mga progresibong organisasyon at indibidwal na may tunguhing sosyalista, ay nikikiisa sa Oriang sa kanyang mga panawagan at pagkilos sa Araw ng Kababaihan sa ika-8 ng Marso. Sa aming “Sosyalistang Manipesto sa Pilipinas Matapos ang Covid-19”, na inilahad sa kasagsagan ng pandemya at sa kabit-kabit naContinue reading “MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021”

PAGKILOS SA ARAW NG KABABAIHAN

Marso 8, 2021 Isang taon na ang pandemyang dulot ng COVID. At kasabay nito ang krisis pang-ekonomiya sa pagtirik ng produksyon at kalakal sa buong daigdig dahil sa pangkalahatang lockdown. Samantala, nangyari ang lahat ng ito sa harap ng naririyan nang krisis sa klima na nananalasa na sa buong daigdig dala ng patuloy  na pagtaas ngContinue reading “PAGKILOS SA ARAW NG KABABAIHAN”

A SOCIALIST FEMINISM FOR OUR TIMES

A SOCIALIST FEMINISM FOR OUR TIMES By Reihana Mohideen, Partido Lakas ng Masa (PLM) — International A KEY TASK ahead of the militant women’s movement and feminists today is to frame and promote a socialist feminist alternative linked to our immediate struggles. There is an active, strong and militant women’s movement in the Philippine. ToContinue reading “A SOCIALIST FEMINISM FOR OUR TIMES”

THEIR STRATEGY AND OUR STRATEGY

Presentation at the Webinar on SONA & THE POLITICAL SITUATION: SOCIALIST ANALYSIS By Sonny Melencio, Chair, PLM (Partido Lakas ng Masa) A. STRATEGY OF THE DUTERTE REGIME 1. President Rodrigo Duterte’s penultimate Sona on July 27 did not even touch on the main concern of the people, i.e., the direction and trajectory of the government’sContinue reading “THEIR STRATEGY AND OUR STRATEGY”

Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*

[*Halaw sa presentasyon ni Ka Sonny Melencio sa Webinar na The Capitalist Pandemic and Socialist Solution, noong May 16, 2020.] ANG PANGUNAHING ideya para sa presentasyong ito ay nagmula sa pagkakabasa ko ng isang artikulo na isinulat ni Simon Hannah, na pinamagatang “Coronavirus has given us two visions of the future,” nalathala sa Mutiny, isangContinue reading “Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*”

Transforming Our Infrastructure Systems to face Pandemics

By Reihana Mohideen In our response strategies to the COVID-19 pandemic, we are effectively undertaking a massive experiment where we disrupt our entire economy and how we work and live within it. This has implications for our health and infrastructure linked systems and social inclusion linkages. Better health is a measure of progress in diverse dimensionsContinue reading “Transforming Our Infrastructure Systems to face Pandemics”

VIETNAM, SOCIALISTS LEAD THE WAY IN COMBATTING THE COVID-19 PANDEMIC

By Merck Maguddayao The 2019 novel coronavirus (COVID-19) pandemic has revealed the real character of capitalism, in both its authoritarian and liberal faces, as a system that sees the majority of humanity as both machines—rendering labour in exchange for starvation wages—and consumers of necessities, and fetishes, products of that labour. Unfortunately, this has been theContinue reading “VIETNAM, SOCIALISTS LEAD THE WAY IN COMBATTING THE COVID-19 PANDEMIC”

The Capitalist Pandemic and Socialist Solutions

By Sonny Melencio, Partido Lakas ng Masa (PLM), Philippines PLM Webinar presentation. May 16, 2020 My main idea for this presentation actually comes from a reading of an article written by Simon Hannah, titled “Coronavirus has given us two visions of the future” published in Mutiny, an online paper of a group of socialists inContinue reading “The Capitalist Pandemic and Socialist Solutions”

Isang Sosyalistang Pahayag para sa Pilipinas Matapos ang COVID-19

A SOCIALIST MANIFESTO FOR A POST-COVID-19 PHILIPPINES Mayo 2020 The English Language version is available here https://www.facebook.com/notes/laban-ng-masa/a-socialist-manifesto-for-a-post-covid-19-philippines/1136252453402561/ Habang sinusubukang bawasan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang epekto ng pandemikong COVID-19 sa pamamagitan ng pag-institusyonalisa ng mga hakbanging pangkalusugan at panlipunang amelyorisasyon, nangingibabaw ang pag-aakalang kung huhupa na ang krisis, babalik din ang lahat saContinue reading “Isang Sosyalistang Pahayag para sa Pilipinas Matapos ang COVID-19”