Home

Latest from the Blog

MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021

Ang Laban ng Masa, isang malawak na koalisyon ng mga progresibong organisasyon at indibidwal na may tunguhing sosyalista, ay nikikiisa sa Oriang sa kanyang mga panawagan at pagkilos sa Araw ng Kababaihan sa ika-8 ng Marso. Sa aming “Sosyalistang Manipesto sa Pilipinas Matapos ang Covid-19”, na inilahad sa kasagsagan ng pandemya at sa kabit-kabit naContinue reading “MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021”

PAGKILOS SA ARAW NG KABABAIHAN

Marso 8, 2021 Isang taon na ang pandemyang dulot ng COVID. At kasabay nito ang krisis pang-ekonomiya sa pagtirik ng produksyon at kalakal sa buong daigdig dahil sa pangkalahatang lockdown. Samantala, nangyari ang lahat ng ito sa harap ng naririyan nang krisis sa klima na nananalasa na sa buong daigdig dala ng patuloy  na pagtaas ngContinue reading “PAGKILOS SA ARAW NG KABABAIHAN”

THEIR STRATEGY AND OUR STRATEGY

Presentation at the Webinar on SONA & THE POLITICAL SITUATION: SOCIALIST ANALYSIS By Sonny Melencio, Chair, PLM (Partido Lakas ng Masa) A. STRATEGY OF THE DUTERTE REGIME 1. President Rodrigo Duterte’s penultimate Sona on July 27 did not even touch on the main concern of the people, i.e., the direction and trajectory of the government’sContinue reading “THEIR STRATEGY AND OUR STRATEGY”

Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*

[*Halaw sa presentasyon ni Ka Sonny Melencio sa Webinar na The Capitalist Pandemic and Socialist Solution, noong May 16, 2020.] ANG PANGUNAHING ideya para sa presentasyong ito ay nagmula sa pagkakabasa ko ng isang artikulo na isinulat ni Simon Hannah, na pinamagatang “Coronavirus has given us two visions of the future,” nalathala sa Mutiny, isangContinue reading “Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*”

Get new content delivered directly to your inbox.