Blog

MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021

Ang Laban ng Masa, isang malawak na koalisyon ng mga progresibong organisasyon at indibidwal na may tunguhing sosyalista, ay nikikiisa sa Oriang sa kanyang mga panawagan at pagkilos sa Araw ng Kababaihan sa ika-8 ng Marso. Sa aming “Sosyalistang Manipesto sa Pilipinas Matapos ang Covid-19”, na inilahad sa kasagsagan ng pandemya at sa kabit-kabit naContinue reading “MENSAHE ng LABAN ng MASA bilang Pakikiisa sa ORIANG sa Araw ng Kababaihan 2021”

Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*

[*Halaw sa presentasyon ni Ka Sonny Melencio sa Webinar na The Capitalist Pandemic and Socialist Solution, noong May 16, 2020.] ANG PANGUNAHING ideya para sa presentasyong ito ay nagmula sa pagkakabasa ko ng isang artikulo na isinulat ni Simon Hannah, na pinamagatang “Coronavirus has given us two visions of the future,” nalathala sa Mutiny, isangContinue reading “Ang Kapitalistang Pandemya at Sosyalistang Solusyon*”

Transforming Our Infrastructure Systems to face Pandemics

By Reihana Mohideen In our response strategies to the COVID-19 pandemic, we are effectively undertaking a massive experiment where we disrupt our entire economy and how we work and live within it. This has implications for our health and infrastructure linked systems and social inclusion linkages. Better health is a measure of progress in diverse dimensionsContinue reading “Transforming Our Infrastructure Systems to face Pandemics”

VIETNAM, SOCIALISTS LEAD THE WAY IN COMBATTING THE COVID-19 PANDEMIC

By Merck Maguddayao The 2019 novel coronavirus (COVID-19) pandemic has revealed the real character of capitalism, in both its authoritarian and liberal faces, as a system that sees the majority of humanity as both machines—rendering labour in exchange for starvation wages—and consumers of necessities, and fetishes, products of that labour. Unfortunately, this has been theContinue reading “VIETNAM, SOCIALISTS LEAD THE WAY IN COMBATTING THE COVID-19 PANDEMIC”

Isang Sosyalistang Pahayag para sa Pilipinas Matapos ang COVID-19

A SOCIALIST MANIFESTO FOR A POST-COVID-19 PHILIPPINES Mayo 2020 The English Language version is available here https://www.facebook.com/notes/laban-ng-masa/a-socialist-manifesto-for-a-post-covid-19-philippines/1136252453402561/ Habang sinusubukang bawasan ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang epekto ng pandemikong COVID-19 sa pamamagitan ng pag-institusyonalisa ng mga hakbanging pangkalusugan at panlipunang amelyorisasyon, nangingibabaw ang pag-aakalang kung huhupa na ang krisis, babalik din ang lahat saContinue reading “Isang Sosyalistang Pahayag para sa Pilipinas Matapos ang COVID-19”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: